RANOB s.r.o. - úklidové a bezpečnostní služby

ÚVOD

Společnost RANOB s.r.o. v rámci náhradního plnění realizuje ucelené dodávky služeb (facility services ) a to především v oblastech úklidových a bezpečnostních služeb.

Společnost RANOB zaměstnává více než 60% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, čímž splňuje podmínky uvedené v § 76 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a má tedy statut – chráněná dílna..

Odběrem našich služeb mohou obchodní společnosti (zaměstnavatelé) plnit svou povinnost dle ustanovení § 24 odst. 3b zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Vyřešíme za Vás v rámci námi poskytovaných služeb povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat občany s ZPS (tzv. povinný podíl).